WGH-o Poshan Maah-ko manianga

0

Tura, September 1, 2022: West Garo Hills a•jani District Program Officer, Line Department-rang nangrime Poshan Maah 2022-ko “Triggering Poshan Panchayats for Poshan Maah” ine katta bichongko donne maniangaha. Ia tom•aniko Tura songjinmani Upper Matchakolgre gittimo Bristibar salo ong•atangaha, jeon bang•a Anganwadi ma•giparang bakko ra•angaha.

Ia tom•anio Dr. Priya Sengse Sangma mongsonggipa sokgipa ong•e, “Vitamin chu•onggija sagiparangoni naljokna gita an•ching chu•onga gita vitamin gnanggipa me•su samjakrangko aro biterangko cha•na nanga” ine aganangaha.

Indake ICDS Cell-ni District Program Officer Chonseng D Arengh, Rashtriya Poshan Maah-ni bidingo jinmana aganprakengon, songni dilgiparang aro songni ma•giparang Anganwadi ma•giparang baksa bakrime kamko ka•angna nanga ineba aganangaha.

Uandake CDPO, VD Sangma rimchaksoani kattarangko aganprakengon, Poshan Maah aro Poshan Abhiyan-ni gamchataniko agan talate on•angjolaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.