Skotong Minister Doldigre-o rikenggipa Medical Kolej aro Youth Convention Centre-ko nianga 

0

Tura, April 28, 2023: Tura songjinmaoni adita chel•ao donggipa Doldegre-o rikenggipa Tura Medical Kolej-ko a•dokni Skotong Minister Pa Conrad K.Sangma Bristibar salo niangaha.

Pa Sangma Tura Medical Koej-ko rikenggipa kamrangko niangani ja•mano, kobor ra•timgiparangna aganangengon, Tura medical kolej-ko rikani kamrang ka•sinenga, indiba da•o kamrangko ta•rakbatataha ine aganaha.

Skotong Minister Tura Medical Kolej-ko rikani ta•rake matchotna ka•dongenga ineba aganangaha.

Una agreba Skotong Minister Conrad Sangma Tura-o rikenggipa Youth Convention Centre aro Stadium-koba niangjolaha.

Skotong Minister-ni aganani gitade, ia Youth Convention Centre aro Stadium-ko rikani kamrang ta•rakenga aro bilsisa jadokani gisepon matchotna ka•dongenga.

Uni gimin ia Youth Convention Centre aro Stadium-ko matchotani ja•mano national aro state level-o kal•susaanirangko ong•ata baksana dingtang dingtang program-rangko ong•atna man•gnok. Una agreba bang•a chadamberang an•tangtangni changa sapanirangko namdapatna ia Stadium-o cholrangko man•gnok ineba Skotong Minister kusi ong•aniko parakangaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.