ASWA, NHM-ni Director-na lekka sedoata

0

Tura, December 3, 2022: A•chik Students’ Welfare Association (ASWA), Selsella Administrative Board Sukrobar salo National Health Mission (NHM)-ni Director-na lekka sedoatenba Selsella CHC-na 108 Ambulance-ko on•china dabiangaha.

“Selsella jolni wilwilao donggipa pilak songni manderang, Selsella CHC-o sanna bananiko dakna re•baronga.Indiba Ambulance dongjani a•sel Emergency-ni somoio saenggipa manderangko dingtang biapchi ra•angna bang•a neng•nikaniko man•a. Mitam saenggipa manderang tangka paisani gita neng•nikaniko man•ne, gari reserve ba para gamna amsokja” ine janapataha.

Uni gimin chingni pilak neng•nikanirangko nirokate Selsella CHC-na Ambulance 108-ko on•na nanga ine ASWA mol•molangaha .

Leave A Reply

Your email address will not be published.