Village Council ko maming saloba rachakjawa: Nokma Council

0

29 Jan 2022, Resubelpara : Garo Hills ni Nokma Council dol ni karimskarang sonibar salni bak o apsan ku•mong nangrimenba Meghalaya Cabinet ni January 28 o Village Council ko ra•gatna tik ka•anganiko jegalna ine tik ka•angaha. Nokma Council dolni President aro Secretary gipin Nokma rangna maming u•iata gri Sixth Schedule o mongsonggipa ong•e ra•gatna sienggipa Village Council na jak ko on•paaha. Ia kamko uamang gipin Nokma rangna maming u•iata gri ka•ahani gimin ia kamko ra•chakna gita man•jawa ine Nokma Council rang parakataha.

January jani 15 tarik o Nokma Council dolni karimskarang tombimonganiko ong•atanggenba President aro Secretary ko Village Council ko ra•gatani bidingo uamangni chanchianirangko jinma baksa aganchina somoi rangko on•aha indiba uamang tombimongani somoio maming koba jinmana u•iatajaha.

“Chinga a•dokni sorkariko name dake chanchiesa ja•kuko de•angchina molmolna ska. Na•simang chingni kosako re•e Village Council ko songdragenchimoba chinga uko maming saloba ra•chakna manjawa” ine Nokma Council ni karimskarang aganaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.