Resubelparao Inter Skul Basketball Tournament-ko ong•atanga 

0

Resubelpara, July 24, 2022:North Garo Hills a•jao skanggipa changna District Basketball Association (DBA) me•a aro me•chikrangna Inter Skul Basketball Tournament 2022-ko Resubelpara Girls’ Higher Secondary Skulo ong•ate Sonibar salo matchotangaha.

Indake bon•kamgipa kal•suaanio mechik dol Paschal Secondary Skul baksa Resubelpara Girls’ Higher Secondary Skul kal•susaangaha. Ia kal•susaanio Resubelpara Girls’ Higher Secondary Skul chegipa ong•aha. Me•asa doloni Don Bosco Higher Secondary Skul, Mendal baksa Resubelpara Govt Higher Secondary Skul kal•susaangskaha, indake ia kal•susaanio Mendal Don Bosco Higher Secondary Skul chegipa ong•aha.

Ia kal•susaanio Rongrong-ni MDC Rinaldo K.Sangma mongsonggipa sokgipa ong•e bakko ra•angaha, unbaksa gipin sokgiparanga DBA NGH-ni Vice-President Nicholas Sangma, DBA NGH-ni Secretary Rikcheng M.Sangma aro DBA Tura-ni President Silnang M.Momin dongpae bakko ra•angaha. Ian North Garo Hills-o skanggipa ia bilaini Inter Skul Baaketball Tournament-ko ong•atchengaha ine u•iataha.

Indake kal•susaanio chegipa solrangna Rinaldo Sangma-ni jakchi boksisrangko suale on•angjolaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.