Meghalaya-ko ‘Five Star’ a•dok ong•atna Congress-ni jumangsan: NPP

0

Shillong, Feb 13, 2023: Meghalaya a•dokko ‘Five Star’ a•dok ong•atna Congress-ni ku•rachakaniara ‘jumang’ nikanisan ong•aia, maina adita salrangni gisepon uamangni jumangko bon•atsrangna siengaha ine Sonibar salo, NPP-ni ku•wattimgipa Bajop Pyngrope parakataha.
“Uamang (Congress) sorkariko rikna man•jawa aro uamangni ku•mikchetanirang election-na ku•mikchetanisan ong•aia. Election-ni ja•manode, uamang opposition ong•e asongtaina nangaigen,” ineba Pyngrope parakataha.
Congress dolo chenagipa candidate-rang dongja aro Congress candidate-rang gimikan niamnasan susatokaienga ineba ua aganaha.
Meghalaya Assembly election-na campaign ka•aniko a•bachengatani bak gita Bristibar salo,
Congress dol, Meghalaya a•dokko ‘Five Star’ a•dok ong•atna `Mingbonga On•kanganirangko’ parakatahachim. Indake ong•engon, a•doko Congress sorkariko chalaimiting somoion uamang mamingkoba dakna man•jaha aro da•o Meghalaya a•dokko ‘Five Star’ ong•atani gimin aganenga ineba NPP-ni dilgipa matnangataha.
Meghalaya a•dokko `Five Star’ a•dok ong•atna miksongenga ong•ode, maina a•song gimikon
Congress-ko manderang bebe ra•jaenga ineba Pyngrope sing•doataha.
Assembly election-na skang apsan bakrimgipa dolrangoni matnanganirangko NPP, warachakna nangenga ineba ua aganaha.
“Chinga dal•batsranggipa dolsan ong•e, gipin dolrang baksa bakrime sorkariko chalaiaha. Chinga namgnirangko man•na mangmang uamangni kosako mamingkoba aganjawa,” ine Pyngrope parakataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.