ILP-ko dabina a•dokni sak 60 MLA-rang baksa Delhi-ona doanggen: Conrad

0

Shillong, March 14, 2022: Inner Line Permit (ILP)-na dabianiko mangrakdapatna aro ta•rake bimang ong•atna Skotong Minister Pa Conrad Sangma Sombar salo a•dokni sak 60 MLA-rangko New Delhi-on rimange ILP-na dabianiko jinma melie chanchianggen.
MLA, PT Sawkmie-ni sing•anina aganchakengon, Ministry of Home Affairs (MHA) Department an•chingni ILP-na dabiani bidingo chanchirimaniko dakengaha ine Pa Conrad Sangma aganchakaha.
Iani bidingo chinga Union sorkarina bang•a lekkarangko seataha aro chinga Union sorkariko ia dabianiko ta•rakate bimang pil•atchina mol•molanggen ineba ua agandapataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.