AAY, PHH Beneficiary-rangna mirongrangko watata

0

Tura, December 17, 2022: West Garo Hills a•jani Superentindent of Supply, Tura Sadar Division-ni ning•o ga•akgipa AAY, PHH aro Non-NFSA Beneficiary-rangna Pradhan Mantri Garib Kaliyan Anna Yojana (PMGKAY)-ni gita indin sualenggipa December jani mirongrangko watataha.

Uni gimin jemangan Tura Sadar Division-ni ning•o ga•akgipa pilak Fair Price Shop Dealer-rangon sorkarini dongimin niamrangko ja•rike mirongrangko on•china ge•etaha. AAY Beneficiaries ba rimit rongni lekka donggiparangna mirong kg 35 ka•e, kg prako gong 3 ka•e palna nanggen, PHH Beneficiaries ba gitchakmrang lekka donggiparang nokdangni mande sakprako mirong kg 5 ka•e kg prako gong 3 ka•e palgen. Uandake Non-NFSA Beneficiary-rangna kg 7.11 mirongrangko Price Vigilance Committee-ni dongimin dam gita gong 13-na bate palna man•jawa ine u•iataha.

Unbaksana PMGKAY-ni gita Beneficiary-rangna, indin on•enggipa AAY aro PHH Beneficiary-rangna nokdangni mande sakprako kg 5 ka•e mirongrangko suale on•gen ineba u•iataha.

Janapatgimin beneficiary-rang jemangan Tura Sadar Division-ni ning•o donggipa Fair Price Shop Dealer-rangoniko mirong ra•ena gita man•gen.

Leave A Reply

Your email address will not be published.