K Khyriem Congress-oni ong•kate NPP doloni eleksino susaanggen 

0

Shillong, July 27, 2022: Mawphlang-ni gitcham MLA Kennedy Khyriem-ko National People’s Party (NPP) dolni dilgiparang Monggolbar salo ong•atanggipa tom•anio jinma kusi ong•e ra•chaktokaha ine u•iataha.

Ia tom•anio NPP dolni President aro a•dokni Skotong Minister Conrad Sangma-ba dongpae bakko ra•angaha. Indake Kennedy Khyriem re•baenggipa 2023 bilsio NPP dolni gita eleksino susaanggen ine parakataha.

Kennedy Khyriem batanggimin eleksino Congress dolni tikito MLA susahachim, indiba chegipa ong•rikna man•jaha.

By-eleksin-na skang Bah Blah, Congress dolko watgale NPP dolo napskae eleksino susaangaha. Indiba Kennedy aro Bah Blah, uamang sakgnian United Democratic Party (UDP)-ni candidate Eugeneson Lyngdoh-ni jako sirikaha.

“2021 bilsio anga aro Bah Blah, sakgnian eleksino cherikjaha. Indake eleksinni somoio bang•a obostarang chingko ma•ekataha. Indiba chinga sakgni elekkatangni manderangna ka•saani gimin, chinga apsan ku•monge re•baenggipa eleksino NPP dolko cheatna rake kamko ka•anggen. Anga Bah Blah angko NPP dolni candidate ong•na seokanio maming neng•nika gri ra•chakanina mittelpilna ska” ine Kennedy Khyriem aganangaha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.