Tura Sadar jolna AAY, PHH, Non-NFSA aro PMGKAY-ni mirongko sualata

0

Tura, May 23, 2022: West Garo Hills a•jani Suprentindent of Supply, Sombar salo Tura Sadar Division-ni ning•o ga•akgipa AAY, PHH, Non-NFSA aro NFSA kangal nokdangrangna Pradhan Mantri Garib Kaliyaan Anna Yojana (PMGKAY)-ni on•enggipa May jani mirongrangko watataha ine u•iataha.

Tura Sadar Division-ni ning•o ga•akgipa Fair Price Shop ba dokkanko chalaienggipa dealer-rang sorkarini ge•etaniko ja•rike kg 35 mirongrangko AAY ba rong rimit card donggipa manderangna kg prako gong 3 ka•e palchina, PHH ba rong gitchakmrang card donggiparangna nokdangni mande sakprakna kg 5 ka•e, mirong kg prako gong 3 ka•e palchina, rong tangsim card donggipa Non-NFSA nokdangrangna kg 7.11 mirongko Price Vigilance Committee-ni dongimin niam gita gong 13-na bate palna manjawa ine u•iataha.

Uandake PMGKAY nokdangrang jemangan AAY aro PHH card-rang dongachim, uarangna nokdangni mande sakprako kg 5 ka•e tangka gri indin suale on•china watataha ineba u•iataha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.